ششم تیر 1301
Phone : 021-44601192

یک گرافیک خوب چیست ؟
مشابه پردازشگر اصلي رايانه‌ها، داشتن سرعت كلاك بيشتر براي پردازشگر كارت گرافيك فقط به مفهوم عملكرد سريع‌تر آن نيست. شايد يك پروسسور ‏400 MHz‏ سريع‌تر از يك پروسسور ‏600 MHz‏ در يك سيكل كاري باشد.
نویسنده: مهیار مشایخی    تاریخ: 1391/05/23