ششم تیر 1301
Phone : 021-44601192

جف بزوس موسس سایت آمازون
بی شک آمازون از جمله نام هایی است که تاریخ فروش اینترنتی را بدون آن نمی توان تصور کرد. اما آمازون این اسطوره شدن را مدیون جف بزوس است.
نویسنده: مهیار مشایخی    تاریخ: 1391/05/27
با خالق لینوکس آشنا شویم
لینوس توروالدز بــا برنامه‌نویسی لینوکس ٬ هسته سیستم عامـــل شـــروع بــه کــار کـــرد و در حال حاضر به عنوان یک سرپرست مادم‌العمر مشغول به مدیریت پروژه‌ای است که خود شروع کننده آن بود.
نویسنده: مهیار مشایخی    تاریخ: 1391/06/04