ششم تیر 1301
Phone : 021-44601192

با اندروید آشنا شویم
اندروید در اکتبر سال 2003 در ایالت کالیفرنیای آمریکا توسط اندی رابین به وجود آمد. دوسال بعد، گوگل سیستم عامل اندروید را به دست گرفت و آن را در سال 2007 تکمیل و معرفی کرد.
نویسنده: مهیار مشایخی    تاریخ: 1391/06/04