ششم تیر 1301
Phone : 021-44601192

ویندوز8؛ از رویا تا واقعیت!
مایكروسافت را می‌توان یكی از جادوگر‌های دنیای تكنولوژی نامید. شركتی با نیرو و توان فكری عظیم كه در حال تلاش برای جابجا كردن سوی پیشرفت دنیای تكنولوژی به جهت خود است.
نویسنده: مهدی طالب    تاریخ: 1391/04/22