ششم تیر 1301
Phone : 021-44601192

اخبار شرکت

عقد قرارداد با شرکت پاک پایرو

شرکت ماه تابان در تاریخ 91/5/4 با شرکت پاک پایرو قرارداد طراحی سایت امضا کرد. مدت انجام پروژه یک ماه تعیین شده است،و در نتیجه تاریخ اتمام پروژه 91/6/5 خواهد بود.

 

مدیریت گروه نرم افزاری ماه تابان


1391/05/19