ششم تیر 1301
Phone : 021-44601192

اخبار شرکت

حضور در نمایشگاه رسانه های دیجیتال

گروه نرم افزاری ماه تابان همچون سالیان گذشته در نمایشگاه رسانه های دیجیتال حضور فعال دارد، ماه تابان پذیرای مقدم شما عزیزان است.

با حضور در غرفه ماه تابان از تخفیف ویژه نمایشگاه برخوردار شوید.

آدرس : مصلی تهران ، بخش نشر دیجیتال، ماه تابان (شماره F148)


1391/11/27