ششم تیر 1301
Phone : 021-44601192

اخبار شرکت

تحویل سایت رسمی شرکت تارا الکترونیک، محصول پاک پایرو

سایت شرکت تارا اکترونیک، محصول پاک پایرو به طور کامل تحویل شد.

این پروژه دارای امکانات بسیار زیادی می باشد که می توان از جمله آن به سیستم ارسال پیامک متصل به سایت اشاره کرد.
 

سایت مورد نظر را می توانید از اینجا مشاهده فرمایید.


1391/06/28